Trójai háború


 
Kisázsiában nem messze Hellészpontosztól, a régi időkben Trója városa állt, ahol Priamosz király uralkodott feleségével Hekabéval. Egy éjszaka a királyné furcsa álmot látott, egy szép kisfia született és amikor a karjaiba akarta venni a gyermek égő fáklyává változott és meggyújtotta az egész palotát és aztán az egész várost porig leégette. Aztán mensokára tényleg fia született és a jósoknak elmondat azt az álmát, mit vagy egy éve álmodott. A jósok kérték az Isteneket, hogy segítsenek ezen súlyos álom megoldásában, a szent füst felszállott és emígyen szólt a jóslat. Vidd el király a fiadat a hegyekbe és hagyd ott egy sziklán a sorsára, mert ő lészen a város pusztulásának az okozója. A király-bár sajnálta gyermekét-eleget tett a jóslatnak és kivitette a város menti hegyekbe a gyermeket, sorsára hagyva. Egy anyamedve talált rá és kölykeivel felnevelte, de a kecskepásztorok észre vették a szép gyermeket és magukéként felnevelték és a Paris nevet adták neki.Paris erős volt és bátor semmitől sem félt.Egyszer midőn a kecske nyájat legeltette három gyönyörű Istennő jött felé. Héra az Istenek királynője, Athéné a bölcsesség Istennője, és Aphrodité a szépség Istennője. Arra kérték döntse el, ki a legszebb közülük és annak adja azt az arany almát, mit a Heszperidák kertjéből hoztak. Héra az egész világ urává teszi, Athéné a legdicsőbb hadvezérré és Aphrodité neki adja a világ legszebb asszonyának a szerelmét. Paris nem tétovázott, Aphroditénak nyújtotta az almát. Ezzel persze magára vonta a két Istennő haragját. Aztán egy ídő múlva Pais Trója városába ment és ott a versenyen első lett. Mikor a királynak elmesélte életét ráismert elveszett fiára és magához ölelte.Aphrodité sem feledkezett meg a jutalomról és megjelent Paris előtt és azt mondta neki, hogy készítsen egy hajót és utazzon Spártába Meneláosz királyhoz, mert ott találja meg azt az asszonyt, akit neki szánt. Mikor megérkezett Meneláosz vendégszeretettel fogadta a Ttrójai királyfit és bemutatta neki feleségét Helénát. Amint egymásra néztek forró szerelem öntötte el őket, mit Aphrodité gyújtott köztük. Paris otthagyta Meneláoszt és hajószállt Helénával. Ezzel kivívta haragját és elindított egy háborút a két város között. Meneláosz szerte küldött Hellaszban, hogy jöjjenek a dicső hősök és álljanak az oldalára, mert ezt a sértést csak vérrel lehet lemosni. Jöttek is a hősök és köztük olyanok, mint Akhilleusz, Odüsszeusz, és a hős Patroklosz.Auliszban gyülekeztek és Agamemnónt választották vezérüknek. Mikor elindultak a hajóhadak harmadnapra megérkeztek Trója falai alá. Elkezdődött az ádáz küzdelem és tíz évig nem is ért véget. Amikor is A bölcs Odüsszeusz kitalálta, hogy készítsenek egy falovat, melynek a belsejében elférnek egy páran és azok majd kaput nyitnak a többieknek is.Így is cselekedtek és azt színlelve, hogy elmennek a tengerparton hagyták a falovat.  A Trójaiak örültek a győzelemnek egyedül Láokoón a főpap és fiai aggályoskodtak. Athéné szólt Poszeidonnak, hogy ne engedje a Spártaiakat bántani, mivel ő  Odüsszeusznak volt a védnöke.Ekkor a tengerből három hatalmas kígyó jött elő és Láokoónra és fiaira tekeredtek és elpusztították őket. A Trójaiak megijedtek és a falovat a város főterére vontatták. Az éjszaka leple alatt, mikor mindenki elaludt a falóból előjöttek a Spártaiak és szörnyű pusztítást végeztek és Trója falai a lángok martaléka lett. Meghalt az egész királyi család, pontosan úgy ahogy a jóslat és az álom jósolta. Meneláosz magával vitte a hűtlen Helénát és még a azt sok Trójai rabszolgát is akit rabláncra fűztek a győztesek jogán. Trója a lángokban elhamvadt és nem maradt utána semmi. A hosszú háború véget ért, de a rossz amit szült az megmaradt.