Perszseusz


Akrísziosz király, ki atyja volt Danaénak, olyan jóslatot kapott, hogy saját unokája keze által hal meg. Ezért leányát Danaét bezáratta a palota pincéjébe, ahol senki ember fia nem láthatta. Arra viszont nem gondolt, hogy leányát az Istenek királya, maga Zeusz látogatja meg aranyeső képében és így fényt és szerelmet hozott a csodásan szép Danaé életébe. Ezután az Isteni kaland után, Danaénak kilenc hónap múlva gyönyörű kisfia született, kit az anyja elnevezett Perszeusznak. Mikor a király értesült arról ,hogy unokája született, nos akkor a leányát és a kicsi Perszeuszt egy koporsóba zárta és a szikla szirt tetejéről a tengerbe dobatta. Igen ám, de Zeusz figyelmét nem kerülték el a történtek és, hogy gyermekéről és Danaéról gondoskodjon Joppa városa felé irányította, ahol is a parton lévő halászok meglátták a vízen úszó koporsót és kihalászták. A halászok között talált így oltalmat Danaé és fiacskája is. Azonban nem feledkezett meg Akríszioszról sem és első dühében az egész várost elpusztította. Csodálatos módon csak maga a király menekült meg, és így a jóslat beteljesedhetik rajta. Az évek múltával Perszeusz felnőtt férfivá érett, és mikoron Joppa városába ment, meghallotta a hírt, hogy Androméda kezére bárki pályázhat, aki megfejti a talányos kérdéseit. Cassiopeia óvta leányát, és ezért  Thetishez folyamodott, hogy segítsen abban, hogy csak az arra méltó nyerhesse el gyönyörű leánya kezét. A kérők sorra jöttek, de a választ nem tudták megadni, így mind a máglyán végezte. Perszeusz hazament, és elmondta anyjának, hogy mit hallott a városban. Danaé csak annyit mondott neki, aludjon rá egyet és aztán menjen el próbát tenni. Mikor reggel felébredt, megtalálta Zeusz ajándékait. Egy láthatlanná tévő sisakot, egy csodás kardot, és egy pajzsot. A sisakkal Perszeusz megszerezte magának Pegazus-t, a csodálatos szárnyas lovat, akinek hátán elment a mocsárba és ott Kalibosz-tól meghallotta a kérdést, amit Andromédának másnap fel kellett tennie. Jelentkezett a próbára és annak rendje, módja szerint sikeressen ki is állta, tehát meg tudott válaszolni a kérdésre. Így elnyerte Androméda kezét. De nem számolt Thetis haragjával, aki felébresztette a Krakent, és követelte Andromédát. A jósok azt mondták Perszeusz-nak, hogy csak a levágott Gorgó fejjel tudja elpusztítani a Kraken-t. Kalandos úton eljutottak a Gorgó várába, ahol a társai mind kővé merevedtek, mert megpillantották a Gorgót, kire emberi szem nem tekinthet, mióta Aphrodité megátkozta. Perszeusz a pajzsot tükörként használta, és így egy csapással levágta a Gorgó fejét, kinek méreggel telt fekete vére a padlóra ömlött, és beborított mindent. Perszeusz a fejét félre fordítva egy zsákba rakta a Gorgó fejét , és akkor a kinnt várakozó Pegazuson Joppa városa felé vette az irányt. Az utolsó percben érkezett, mert Andromédát az áldozati sziklához kötözve fel akarták áldozni a Kraken-nek, aki éppen akkor merült fel a tenger mélyéről, és szörnyű üvöltések közepette haladt Androméda felé. A királyleány fejét félre fordította, mert nem akarta látni azt a pillanatot, mikor a Kraken magával ragadja. Ebben a pillanatban érkezett meg Pegazus hátán Perszeusz, és a zsákból elő vette a Gorgó levágott fejét, majd a Kraken felé mutatta. Amint a Kraken megpillantotta, azonnal kővé változott, és mint kőszikla elmerült a végtelen tengerben. Perszeusz leszállt a lováról, és kiszabadította Andromédát, ki boldogan ölelte meg leendő férjét, kivel megtartották az esküvőt másnap. Akrísziosz királyt sem kerülte el a végzete, mert vándorlásai során Joppa városában mikoron ünnepi olimpiai játékokat vívtak, egy dárdával véletlenül keresztül döfték, amely dárdát Perszeusz hajította el, és olyan szerencsétlenül esett, hogy pont a nagyapját találta el, kinek ez lett a halála. Így teljesedett be a jóslat., mit nem tudott elkerülni.