Egyiptom II.      

         
               

Népszerű amulett volt az uadzs-oszlop. Az uadzs szó papiruszt jelentett, de használták a frissnek lenni, zöldellni, virulni fogalmak jelentésében is. Ezért ezt az amulettet zöldre festett fajanszból, zöld színű féldrágakőből vagy smaragdból készítették. Az uadzs-oszlop megőrizte viselőjének fiatalságát, frissességét és egészségét. Az egyiptomi mitológia örökifjú istennőit is gyakran uadzs-oszlopban végződő jogarral a kezükben ábrázolták. A Halottak Könyvének 160. fejezetében a következőeket találhatjuk az uadzs-amulettről: Lásd, egy smaragdba metszett uadzs-amulett, biztos védelem a rontás ellen.Maga Thot adta ezt azoknak, kik kerülik, mi nem kedves az isteneknek. Lásd, mikor az uadzs virul, virulok én is! Ha ő romolhatatlan, én is az vagyok ! Most Thot beszél, figyelj szavára! Mágikus igéje megóvja hátgerincemet.


A szkarabeusz, az egyiptomiak szent állata is gyakran használatos amulett volt. Egyaránt védte az élőket és a holtakat. Készültek agyagból, fából, fajanszból, üvegből, bronzból, aranyból és számtalan egyéb anyagból szkarabeuszok. Méretüket tekintve az alig észrevehetőektől a közel egy tonnásakig terjednek. A jelenleg ismert legnagyobb szkarabeusz öt láb hosszú, három láb széles és több, mint két tonnát nyom a súlya. Jelenleg a British Museumban található. A legtöbb óriásszkarabeusz III. Amenophis (Amenhotep) uralkodása alatt készült, ezekre rendszerint feliratokat véstek, melyek elbeszélik a fáraó dicső tetteit. Az ékszerként viselt szkarabeusz az egyiptomi hit szerint megőrzi az életerőt, távol tartja a betegségeket és meghosszabbítja az életet. A szkarabeusz egy változatát, az úgynevezett szívszkarabeuszt pedig a túlvilágon használhatták jól a halottak. Ezt a holttest mellé helyezték, és funkciója szerint a romolhatatlan szívet jelképezte a túlvilágon, mely nélkül nem volt lehetséges a további élet.


A nefer a jószerencse szimbóluma volt, a sikert, a boldogságot, a vitalitást vonzza, és segít barátok szerzésében is. Maga a név jelentése is megfelel tartalmának: jó, gyönyörű, boldog.

                
                
       
Az ókori Egyiptomban négy téglát helyeztek a szülő nők alá, melyek az anyagi világot jelképezték. És mivel hitük szerint a szülésnél jelen volt Isis, Nephtys, Nut és Tefnut, ezért a négy tégla őket is jelképezte. A születési téglákat minden egyiptomi nagy becsben tartotta, és élete végéig megőrizte. A téglákat a sírokban is elhelyezték, hogy az új élet megszületésénél is hasonlóképpen segédkezzenek. Ezeknek a varázserejű tégláknak fajanszból vagy féldrágakőből készített apró másolatai voltak az egyiptomiak egyik legegyszerűbb amulettjei.


Geb isten (a Föld) és Nut istennő (az Ég) különösen fontos istenségek voltak. Míg Geb a földön fekszik, Nut testéből hidat formál felette, úgy, hogy csak talpával és ujjhegyável érinti a földet. Su a föld és az ég közötti térség, az Atmoszféra megtestesítője, kettejük teste között jár-kel. Geb is, Nut is neki köszönheti létét. Nut minden este elnyeli a Napot, hogy reggelente újra megszülje. Szent fája a szikomorfa.


Az ankh vagy anh (kiejtés /æŋk/, jele: A) egy óegyiptomi hieroglif jel. Az ankh, szót szimbolizálja, melynek jelentése élet Az óegyiptomi vallásban az isteneket gyakran úgy ábrázolják, hogy az ankhot a hurokrésznél tartják egyik kezükben vagy két kézzel fogják a mellükön keresztbe tett kézzel.A szimbólum egyiptomi kereszt vagy crux ansata (latinul „fogantyús kereszt”) néven is ismert.Az ankh jel az egyik legerõteljesebb szimbólum, amit amulettként viseltek az õsi Egyiptomban. Az eredete homályba veszett, de sokféle elképzelés  született azóta is róla, ám a jelentése biztos - "az élet kulcsa".  A jel gyakran jelenik meg a fõbb egyiptomi istenek kezében. A fáraók a tudás és az öröklét jelképeként viselték. Az univerzum életet adó és azt fenntartó erõit szimbolizálja, a vizet és a levegõt. Az 'ankh' hieroglifát a Nílus kulcsának is nevezték az ie. 4. évezred elején.A menat Hathor amulettje volt, boldogságot, életet, termékenységet hozott tulajdonosának. Általában az elöl viselt nyaklánc ellensúlyaként a nyakban hátravetve hordták. Gyakran mázas kerámiából készült, és a halottal együtt eltemették. Az isteni védelem szimbóluma volt; a nőknél a termékenységet és az egészséget védte, a férfiaknál a férfiasságot jelentette.
Fáraók horoszkópja

 
Több ezer évvel ezelőtt az óegyiptomi papok már jól ismerték a bolygók járását. Horoszkópot elsősorban a fáraó gyermekeinek születésekor, főpapokés tisztségviselők választásakor, illetve háborúk és hadjáratok indításakor használtak. Az egyes asztrológiai jegyeket az egyiptomi istenek nevévellátták el. Kiszámítása kicsit bonyolultabb, mint a ma használatos horoszkópoké, nagyjából dekádonként változik. Ám az isteni tulajdonságok, amiket egy-egy jegyhez feljegyeztek, a ma emberére is jellemzőek.

Te melyik jegybe tartozol?


Hathor: I. 01-07., VI. 19-28., IX. 01-07., XI. 18-26.
Ámon-Ra: I. 08-21., II. 01-11.
Neith: I. 22-31., IX. 08-22.
Szfinx: II. 12-29., VIII. 20-31.
Ozirisz: III. 01-10., XI. 27-XII. 18.
Ízisz: III. 11-31., X. 18-29., XII. 19-31.
Thot: IV. 01-19., XI. 08-17.
Hórusz: IV. 20-V. 07., VIII. 12-19.
Anubisz: V. 08-27., VI. 29-VII. 13.
Szeth: V. 28-VI. 18., IX. 28-X. 02.
Baszthet: VII. 14-28., IX. 23-27., X. 03-17.
Sekhmet: VII. 29-VIII. 11., X. 30-XI. 07.


Ámon-Ra az Istenek királya

Nagyvonalú, büszke és energikus. Határozott, egyenes jellem, jó vezető és szervező. Szereti megcsillogtatni erényeit, imád versenyezni. Kezdeményező a harcban és nyílt sisakkal játszik. Ki nem állhatja a körmönfont beszédet, a tisztességtelen megoldásokat. Feldühödik, ha nevetségessé teszik, vagy ha
nem értékelik kellően tehetségét. Ilyenkor kemény ellenfél válik belőle, de egyébként mindenkivel jól együtt tud működni.
Illik hozzá:
Hathor és Hórusz


Anubisz a holtak kapujának őrzője

Szigorú. Mindent feketén-fehéren lát, nem szeret kompromisszumot kötni. Becsületes, nyíltszívű, ami a szívén, az a száján. Kicsit talán nyers, viszont rendszerint igaza van. Precíz és pontos, fegyelmezettséget követel környezetétől, de még inkább önmagától. Nehezen barátkozik, inkább a háttérbe húzódik. Mivel csak azt tartja jónak, amit ő csinál, könnyen kihasználják. Személyes kényelméről is szívesen lemond mások kedvéért.
Illik hozzá:
Baszthet,  Ízisz


Baszthet az örömök macskafejű istennője

Mindenben észreveszi a jót, optimista. Nem veti meg a földi örömöket. Élvezi az élet apró örömeit, és mindent elkövet, hogy a körülötte élők boldogok legyenek. Nem szereti a bizonytalanságot, a vitát. Igazi diplomata, még a haragosokat is össze tudja békíteni. Társas lény: akkor érzi jól magát, ha sokan veszik körül. Nem tud élni mások elismerése nélkül. A szerelemben odaadó, hűséges, cserébe feltétlen hűséget vár.
Illik hozzá:
Sekhmet, HóruszHathor a szerelem és szépség istennője

A szerelem, a szeretet élteti. Türelmes, megbízható, nyugodt. Mindenkit meghallgat, mindenkinek segít, odafigyel a részletekre. Nem szereti, ha sürgetik, saját tempója szerint akar haladni. Környezete harmóniát sugall: otthona ízléses, még az általa terített asztal is különös hangulatot áraszt. Nagyszerű szerető, kitűnő anya. Valójában a gyermeknevelés, a másokról való gondoskodás az élethivatása.
Illik hozzá:
Ámon-Ra, Szeth,


Hórusz az élők istene

Örök újító, csak a holnap érdekli. A múltat, az emlékeket nem őrzi, nem is tiszteli. Könnyen becsapható, mert abból indul ki, mindenki olyan egyenes és becsületes, mint ő. Ha valamivel nem ért egyet, nyíltan kiáll véleménye mellett. Nem szereti a mellébeszélést. Állandóan mozgásban van, egy percig nem tud megpihenni. A szerelemben kezdeményező, szereti a romantikát. Régi szerelmeivel baráti viszonyt tart fenn.
Illik hozzá:
Baszthet, Szfinx


Ízisz az anyaság istennője

Kedves, odaadó, békeszerető. Semmiféle áldozatot nem érez terhesnek, ha szeretteiről van szó. Szellemi és lelki beállítottságú, a fizikai terhelést nehezen tűri. Nem vágyik vezető szerepre, élvezi, ha mások döntenek helyette. Ám a bajban határozott. Harmóniára vágyik:a jó munkahelyi légkör kedvéért egy jobban fizető állásról is lemond. A szerelemben rejtélyes:
partnerének mindig új oldalát mutatja meg.
Illik hozzá:
Ozirisz, Thot


Neith a fáraó védelmező istene

Jóban-rosszban kitart szerettei mellett. Idegenekkel szemben viszont gyanakvó, nehéz a bizalmába férkőzni. A külső szemlélő gyengének, megalkuvónak látja, a valóságban azonban nagyon is kemény. Konokul ragaszkodik elképzeléseihez, és ha a szükség úgy hozza, olyan, akár az anyatigris. Gondoskodását olykor túlzásba viszi. Ha visszautasítják, megsértődik, s ha megharagszik, képes élete végéig haragot tartani.
Illik hozzá:
Ámon-Ra, Thot


Ozirisz a termékenység és a halottak istene

Nehezen kiismerhető, befelé forduló alkat. Vonzódik a megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan dolgokhoz. Könnyen belelát mások lelkébe, de ő maga nehezen oldódik idegenek előtt. Bizonyos dolgokat soha nem is árul el magáról. A szerelemben épp oly maximalista, mint az élet más területein, és bár érzelmeiről soha nem beszél, párjától teljes odaadást követel. Ha önérzetében megbántják, ha becsapják, megtorolja.
Illik hozzá:
Ízisz, Thot


Sekhmet a viszályok istennője

Hatalomra, tekintélyre vágyik, s mindenáron kivívja magának. Amit a fejébe vesz, attól aligha lehet eltántorítani. Szeret játszani, versenyezni, amit csinál, abban a legjobbak közé verekszi magát. Mozgatótugója a hiúsága. Jó megfigyelő, gyorsan vág az agya, ügyesen kombinál. Ellenfeleit egymásnak ugrasztja, s végül ő lesz a győztes. Birtoklási vágya miatt nemcsak mások
sikereire féltékeny, hanem szeretteiére is.
Illik hozzá:
Baszthet, Szfinx


Szeth a forró viharok istene

Felkavarja maga körül az állóvizet. Két én lakozik benne: a mindent felforgató rossz, és a rendet teremtő jó. Meggondolatlan szavaival könnyen hoz nehéz helyzetbe másokat, de nem nyugszik, amíg jóvá nem teszi hibáját. Imád utazni, tárgyalni. Nyughatatlan, nehezen tud egy dologra koncentrálni. Általában két végén égeti a gyertyát. A szerelemben nem tud megmaradni egy társ mellett. Akkor érzi jól magát, ha körülötte forog a világ.
Illik hozzá:
Szfinx, Hathor


Szfinx a hit istene

Alapvetően optimista, de az első nagyobb akadálynál kétségbe esik. Könnyen lelkesedik, de hamar feladja céljait, elveit. Idealista. Hamar felizgatja magát minden apróságon, de gyorsan le lehet csillapítani. Élvezi, ha rá figyelnek az emberek. Igazi életművész: értékeli az élet szépségét, a testi örömöket, a művészeteket. És a szerelmet. Nehezen tud letáborozni egyvalaki mellett, mert számára létkérdés a hódítás.
Illik hozzá:
Szeth, Hórusz


Thot a tudományok és a művészet ura

Nemes lelkű, becsületes: Szereti ha elismerik, de nem akar mindenáron az érdeklődés középpontjába kerülni. Eredeti stílusa miatt könnyen két táborra osztja az embereket. Nehezen köt barátságokat, számára a szellemi összhang az első, minden más (pénz, rang, szerelem) csak ez után jöhet. Alapos, nem
nyugszik bele, ha valamit nem sikerül megoldania. A párkapcsolatban inkább mély barátság, mint lángoló érzelmek kötik társához.
Illik hozzá:
Baszthet, ÍziszA toll az isteni világhoz való tartozás, az égi eredetű hatalom szimbóluma volt. Amon isten magas, kettős tollat viselt a fején, Ptah pedig gyakran öltött tollruhát. A toll Maat jelképe is, az igazság és igazságosság szimbóluma.