Odüsszeusz Mikor a Trójai háború szörnyű végetért, a megmardt hősök elindultak hazafelé régen nem látott otthonukba. Odüsszeusz a bölcs és okos áldozatot mutatott be Athénénak, de azzal követte el a hibát, hogy Poszeidonnak nem tette meg, így a tengerek és vizek Istene nagy haragra gerjedt a hős iránt és azt mondta, megkeseríti az útját és sosem talál vissza Ithakába. Odüsszeusz hajója elindult és először a kíkonok városához, Iszmaroszhoz sodorta a szél. Kikötöttek, de Odüsszeusz kérte őket, hogy haladéktalanul hagyják el ezt a földet. Nem fogadták meg a szavát és a kíkonok lemészárolták majdnem az összes hajó legénységét, csupán Odüsszeus hajója maradt épen. Aztán a lótusz evők földjére kerültek. Az ott lakók nagyon kedves és barátságosak voltak, de aki a lótusz virágából eszik, az mindent elfelejt. Így hát sokáig időztek ott, míg Athéné észre nem térítette Odüsszeuszt, hogy ne egyenek a lótusz virágából, mert sosem jutnak haza. Odüsszeusz megkötözte embereit és a hajóra hurcolta őket és csak akkor engedte el őket, mikor a lótusz evők földje a homályba veszett. A következő állomás a küklópszok szigete volt, hol Polüphemosz, Poszeidon fia volt a vezér. A küklópszok óriások voltak és amikor a görögök bementek Polüphemosz barlangjába, akkor egy hegynyi sajtot találtak és tömlőkben édes bort is. Ettek és ittak is, de Polüphemosz haza jött és az egy szemével rájuk nézett. Kik vagytok  parányi emberkék?-kérdezte-A ravasz Odüsszeusz annyit mondott, hogy görögök és az ő neve senkise.Polüphemosz erre elkapott eggyet a legénységből és jóízüen megette, aztán lefeküdt. Amikor elaludt, Odüsszeusz a társainak mondta, hogy vakítsák meg Polüphemoszt és így megmenekülhetnek. Így is tettek és elmenekültek.Mikor Polüphemosz ordított a társai kérdezték, hogy ki bántott, erre azt felelte, hogy senkise, akkor miért ordítozol?Így menekültek meg a görögök, de a megpróbáltatásoknak még koránt sem volt vége. Aztán egy vasfallal körül vett szigetre jutottak, ahol Aiolosz a szelek királya lakott. Ő adott Odüsszeusznak egy nagy bőrzsákot melybe beterelte a rossz és erős szeleket és csak Zefüroszt a kedves segítő szelet hagyta kint. Amikor a hajóra ért Odüsszeusz nem mondta meg a társainak, hogy mit is rejt a zsák és ezzel nagy hibát követett el, mert amikor elaludt a társai azt hitték, hogy aranyat és kincseket rejteget és kinyitották. Ekkor a vad szelek mind kiszabadultak és messzi ismeretlen vidékre sodorta a hajósokat. A következő állomás a laisztrűgonok kopár földje volt, akik kőzáporral zavarták őket el földjükről. Elvetődtek Kirké nimfa földjére, aki álatokká változtatta az embereket. Odüsszeusz megsokallta, hogy társai sokára jönnek, így elindult, de Athéné a molü virágával megajándékozta, mely megvédi minden varázs és átok ellen. Mikor Kirké őt is disznóvá akarta változtatni kihúzta a kardját és azt mondta megöli, ha a társait nem varázsolja vissza. Kirké megijedt és teljesítette a hős kívánságát. Aztán a hős Odüsszeusz leszállott az alvilágba és beszélt a jós Teiresziasszal, aki elmondta neki, hogy csak egymaga fog hazatérni, mert a társaban nem lesz elég akarat, hogy ellenáljanak a csábításnak és ott lesz a két szörnyűség a Szkülla és a Kharübdisz is, ami az összes megmaradt legénységet felemészti. Atzán elvetődik Ógügié szigetére, ahol Kalüpszó nimfa lakik és majdnem tíz esztendeig lesz ott, mert a szigeten máshogyan tellik az idő. Aztán a phaiákok földjére vetődik, hol Nauszikaa királyleány talál reá és az apja Alkínoosz király ad neki hajót, mivel végül húsz esztendő után haztérhet. Ennyi viszontagságon ment keresztül Odüsszeusz míg otthon volt Ithakában. Ekkor Athéné öreg emberré varázsolta és még a hű Eumaiosz kondás sem ismerte meg a szegény „öreget”.Mikor Télemakhosz megérkezett a kondáshoz, akkor Odüsszeusz kiment a kunyhóból és egy fiatal férfi tért vissza a fia azt hitte, hogy Isten,mert csak ők tudják az alakjukat váltani, de Odüsszeusz elmesélte neki, hogy Athéné óvja őket és ezért volt az elváltoztatás. Aztán a palotába mentek, ahol a kérők versengtek Penelopé kezéért, de a kikötése volt az asszonynak, hogy csak ahhoz megy hozzá, aki felhúzza Odüsszeusz nyilát és kilenc fejsze fokán egy lövéssel átlő. Senkinek sem sikerült, akkor előlépett a tömegből Odüsszeusz és egyszerre megtette ezt a feladatot, de a következő lövések már a dölyfös kérők felé tartottak és le is lőtte mindet, senkinek nem kegyelmezett.Penelopé boldogan ölelte meg régen halottnak hitt férjét és boldogan éltek ezután Ithaka földjén.